Amerika Birleşik Devletleri Uygulamasında ‘Birleşme ve Devralma İşlemlerini Düşünen Çift Pay Türüne (Oy Hakkında İmtiyaz) Sahip Halka Açık Şirketler Bakımından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’* **

Amerika Birleşik Devletleri Uygulamasında ‘Birleşme ve Devralma İşlemlerini Düşünen Çift Pay Türüne (Oy Hakkında İmtiyaz) Sahip Halka Açık Şirketler Bakımından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’* **

“Çayın rengi ne kadar güzel, Sabah sabah, Açık havada! Hava ne kadar güzel! Oğlan çocuk ne kadar güzel! Çay ne kadar güzel!” Orhan Veli Kanık…

Halka Açık Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı*

Halka Açık Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı*

Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Hükümler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hazırlanırken, mülga 2499 sayılı Kanun döneminde tebliğ ile düzenlenen pay alım teklifine ilişkin esaslar[1] SPKn’na…