Avrupa Birliği Şirketler Hukukunda Halka Açık Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmelerine İlişkin Kurallar*

Avrupa Birliği Şirketler Hukukunda Halka Açık Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmelerine İlişkin Kurallar*

Yurdumun sınırı Tuna’dan Altaylara… Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin şirketler hukukunun belirli yönleri ile ilgili 14 Haziran 2017 tarihli (AB) ve 2017/1132 sayılı Direktifi[1] (Direktif), Avrupa…