Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği ve Beraberinde Getirdiği İhtilaflar

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği ve Beraberinde Getirdiği İhtilaflar

Bilindiği üzere “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar…