Ticari Borçların İmtiyazlı Paylarla Takas Edilmeden Önce Hindistan Hukuku Kapsamındaki Hak ve Risklerin Değerlendirilmesi

Ticari Borçların İmtiyazlı Paylarla Takas Edilmeden Önce Hindistan Hukuku Kapsamındaki Hak ve Risklerin Değerlendirilmesi

(Finansal açıdan) ‘Çöküş dönemi’ (twilight zone) esnasında şirketlerdeki imtiyazlı payların konumu ve haklarına ilişkin henüz keşfedilmemiş pek çok şey mevcuttur. Çöküş dönemi, bir şirketin iflas…