Finansal Hizmetler Yasası ve Yönetmeliği Kapsamında İsviçre Hukukunda ‘İzahname Muafiyeti’*

Finansal Hizmetler Yasası ve Yönetmeliği Kapsamında İsviçre Hukukunda ‘İzahname Muafiyeti’*

        1. Giriş İsviçre’de 01 Ocak 2020 tarihinde Finansal Hizmetler Yasası (Financial Services Act-FinSA) ve Finansal Hizmetler Yönetmeliği (Financial Services Ordinance-FinSO) yürürlüğe…

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Giriş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 106’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili…