‘İkili Tür Hisse Yapısının (Adi ve İmtiyazlı Pay)’ Unicorn Şirketlerindeki Kurumsal Yönetişim Başarısızlığına Sunduğu Çözümlere İlişkin Analiz Sonuçları

‘İkili Tür Hisse Yapısının (Adi ve İmtiyazlı Pay)’ Unicorn Şirketlerindeki Kurumsal Yönetişim Başarısızlığına Sunduğu Çözümlere İlişkin Analiz Sonuçları

Son yıllarda ikili tür hisse/pay yapıları [adi ve imtiyazlı/ayrıcalıklı paylar (dual-class stock structures)] çoğaldı. 2017-2019 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) halka arzların neredeyse % (yüzde)…