Ticari Borçların İmtiyazlı Paylarla Takas Edilmeden Önce Hindistan Hukuku Kapsamındaki Hak ve Risklerin Değerlendirilmesi

Ticari Borçların İmtiyazlı Paylarla Takas Edilmeden Önce Hindistan Hukuku Kapsamındaki Hak ve Risklerin Değerlendirilmesi

(Finansal açıdan) ‘Çöküş dönemi’ (twilight zone) esnasında şirketlerdeki imtiyazlı payların konumu ve haklarına ilişkin henüz keşfedilmemiş pek çok şey mevcuttur. Çöküş dönemi, bir şirketin iflas…

İsviçre Borçlar Kanunu’na Göre Sermaye Artırımı Türleri, İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri*

İsviçre Borçlar Kanunu’na Göre Sermaye Artırımı Türleri, İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri*

Türkistan’a, Urumçi’ye… İsviçre Borçlar Kanunu’nda sermaye artırımı, imtiyazlı paylar ve intifa sentleri aşağıdaki şekilde düzenlemiştir: Olağan (adi) sermaye artırımı (m.650) Kayıtlı sermaye artırımı (m.651-651a, m.652,…

Halka Açık Anonim Şirketlerde Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılması Hadisesi*

Halka Açık Anonim Şirketlerde Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılması Hadisesi*

  Giriş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘İmtiyazlı paylar’ başlıklı 28’inci maddesinde; “(1) Ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve…