“Kara Para Aklamanın Ortalama İngiliz Hane Halkına Yıllık Maliyeti 255 Sterlin Olmasına Karşın, Finansal Kurumlar ve Düzenleyici Otoritelerin Bu Konuda Daha Fazla Şey Yapmamalarının Nedenleri” Üzerine

“Kara Para Aklamanın Ortalama İngiliz Hane Halkına Yıllık Maliyeti 255 Sterlin Olmasına Karşın, Finansal Kurumlar ve Düzenleyici Otoritelerin Bu Konuda Daha Fazla Şey Yapmamalarının Nedenleri” Üzerine

Birleşik Krallık’taki engeller arasında dijital süreçlerin eksikliği ve personel sorunları mevcuttur. İngiliz finans kurumlarındaki kara para aklamayla mücadele programlarının zayıf olduğu biliniyor ve bu programlara…

Hissedarların Sorumluluğu Neden Ortadan Kalktı? [‘İngiliz Sigorta Şirketleri’ Minvalinde Bir Araştırma]

Hissedarların Sorumluluğu Neden Ortadan Kalktı? [‘İngiliz Sigorta Şirketleri’ Minvalinde Bir Araştırma]

Çağdaş finansal sistemlerde sınırlı sorumluluk (limited liability) yaygındır. Sınırlı sorumluluk, yatırımı teşvik edebilir ama aynı zamanda risk almayı teşvik etme potansiyeline de sahiptir. Kâr ve…

‘İngiliz Firmalarını Kimin Kontrol Ettiğinin Neden Hâlâ Bilinmediği ve Bunun Niye Önemli Olduğu’ Üzerine

‘İngiliz Firmalarını Kimin Kontrol Ettiğinin Neden Hâlâ Bilinmediği ve Bunun Niye Önemli Olduğu’ Üzerine

İngiliz firmalarını gerçekte kimin kontrol ettiğini bilmediğimiz gerçeği, eşi Barones Michelle Mone ile birlikte pandemi sırasında Birleşik Krallık hükümetine kişisel koruyucu ekipman tedarik eden PPE…

Zayıf İkili Tür Paylardan Güçlü Olanlara: İngiltere ‘Finansal Davranışlar Otoritesi’nin İkili Sınıf Payları Açma Potansiyeli*

Zayıf İkili Tür Paylardan Güçlü Olanlara: İngiltere ‘Finansal Davranışlar Otoritesi’nin İkili Sınıf Payları Açma Potansiyeli*

Hindistan’ın güzel insanlarına ve yerleşik Türklerine… Son günlerdeki haberlerde yine ikili tür/sınıf paylar/hisseler (dual-class shares) -belirli imtiyazlı hissedarların diğer hissedarlardan daha fazla oy hakkına sahip…