Yıllık Ücretli İznini Kullanan İşçinin İhbar Önel Ücreti Peşin Verilerek İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

Yıllık Ücretli İznini Kullanan İşçinin İhbar Önel Ücreti Peşin Verilerek İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59 uncu maddesine göre, “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halindea işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti,…

Kocasından Önce Boşanan ve Sonra Eski Kocası ile Tekrar Evlenen Kadın İşçi, İş Sözleşmesini Feshederek Kıdem Tazminatı İsteyebilir Mi?

Kocasından Önce Boşanan ve Sonra Eski Kocası ile Tekrar Evlenen Kadın İşçi, İş Sözleşmesini Feshederek Kıdem Tazminatı İsteyebilir Mi?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre, kadın işçinin hizmet akdini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi…

İhbar Süresi Tanınmadan Sözleşmesi Feshedilen İşçi, Hem İhbar Tazminatı Hem de İş Arama İzin Alacağı Talep Edebilir Mi?

İhbar Süresi Tanınmadan Sözleşmesi Feshedilen İşçi, Hem İhbar Tazminatı Hem de İş Arama İzin Alacağı Talep Edebilir Mi?

Yargıtay’a göre, “İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir…

İşçinin Otomatik Geçiş Kartına El Konulması Ya Da Güvenlik Görevlilerince İşyerine Alınmaması İşveren Feshi Sayılır Mı?

İşçinin Otomatik Geçiş Kartına El Konulması Ya Da Güvenlik Görevlilerince İşyerine Alınmaması İşveren Feshi Sayılır Mı?

Fesih, iş sözleşmesini derhal ya da belirli bir sürenin geçmesi ile sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek yanlı irade açıklaması olarak tanımlanmaktadır. Fesih hakkı…

Disiplinsizlik Nedeniyle Kınama Cezası Verilen İşçi, Aynı Eylem Nedeniyle Haklı Nedenle İşten Çıkarılabilir Mi?

Disiplinsizlik Nedeniyle Kınama Cezası Verilen İşçi, Aynı Eylem Nedeniyle Haklı Nedenle İşten Çıkarılabilir Mi?

İş hukukunda işverenlere belirli koşulların varlığı halinde, işçilere disiplin cezası verme yetkisi tanınmıştır. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda…

İşçi, Covid-19 Gerekçesiyle Görevlendirildiği İş Seyahatinden Kaçınabilir Mi?

İşçi, Covid-19 Gerekçesiyle Görevlendirildiği İş Seyahatinden Kaçınabilir Mi?

İşçi iş görme borcu altındadır ve yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır (TBK m.393,396). Ayrıca, herkes, haklarını kullanırken ve…

İşyerinde Covid-19 Vakasına Rastlanması Diğer İşçilere Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir mi?

İşyerinde Covid-19 Vakasına Rastlanması Diğer İşçilere Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu m.24/1-(b) bendine göre, “İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile…