İşyerinde Meydana Gelen Her Türlü İş Kazasından İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi?

İşyerinde Meydana Gelen Her Türlü İş Kazasından İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü işverenin işçiyi gözetme borucu kapsamındadır[1]. Gözetme borcu, işverenin işyerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlama borcudur[2]. İş sağlığı ve…

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi?

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi?

Sorumsuzluk anlaşması öğretide, “Gelecekte doğması muhtemel bir borcu ortadan kaldırmayı ve sınırlandırmayı amaçlayan anlaşmalar olarak” tanımlanmaktadır[1]. Türk hukukunda sorumsuzluk anlaşmalarını kesin hükümsüz kılan bazı durumlar…

İşçinin İş Süresi Dışında ve Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanda Meydana Gelen Kazalar İş Kazası Mıdır?

İşçinin İş Süresi Dışında ve Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanda Meydana Gelen Kazalar İş Kazası Mıdır?

İş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13 ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 3/1-(g)’de tanımlanmıştır. 5510 sayılı…

Hangi İşveren Davranışları Psikolojik Taciz Sayılır?

Hangi İşveren Davranışları Psikolojik Taciz Sayılır?

İş hukukunun en önemli amacı, işçilea­rin yaşamlarını ve beden bütünlüklerini korumak olmuştur. Dünyada ilk iş yasaları, işçilerin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla getirilmiş ve…

Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Koruma Yükümlülüğü Kapsamında Tedbirler Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 2016/36 sayılı duyurusunda da belirttiği üzere avukatlık büroları az tehlikeli sınıfta yer…