İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Oluşan Zararda Hangi Hallerde İşverenin Tazminat Sorumluluğu Yoktur?

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Oluşan Zararda Hangi Hallerde İşverenin Tazminat Sorumluluğu Yoktur?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü işverenin işçiyi gözetme borucu kapsamındadır[1]. Gözetme borcu, işverenin işyerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlama borcudur[2]. İşveren iş sağlığı…

Uzaktan Çalışanın Sağlığını Olumsuz Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Uzaktan Çalışanın Sağlığını Olumsuz Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte, teknolojinin nimetlerinden azami derecede yararlanmak isteyen işletmeler, bilgisayar tera­minali başında çok uzun saatler iş yapan çalışanların uzaktan çalışmasını (evde-tele) tercih…

Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Koruma Yükümlülüğü Kapsamında Tedbirler Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 2016/36 sayılı duyurusunda da belirttiği üzere avukatlık büroları az tehlikeli sınıfta yer…