Sözleşme imzalanmasına rağmen işe başlatılmayan işçi, işverenden sözleşme öncesi zararlarını talep edebilir mi?

Sözleşme imzalanmasına rağmen işe başlatılmayan işçi, işverenden sözleşme öncesi zararlarını talep edebilir mi?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş gör­meyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir…

Ticaret Şirketlerinin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi Halinde, İş Sözleşmesinin Devamı için İşçinin Onayı Alınmalı mıdır?

Ticaret Şirketlerinin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi Halinde, İş Sözleşmesinin Devamı için İşçinin Onayı Alınmalı mıdır?

İş hukuku uygulamasında işyeri devri konusu işçilik alacaklarıyla ilgili olarak devreden ve devralan sorumluğunun kapsamının nasıl belirleneceği yönüyle önem taşımaktadır. İşyerinin veya bir bölümünün devri,…

Sosyal Medya Üzerinden İşverene Hakaret Edilen Bir Gönderiyi İşçilerin Beğenmesi Fesih Nedeni Midir?

Sosyal Medya Üzerinden İşverene Hakaret Edilen Bir Gönderiyi İşçilerin Beğenmesi Fesih Nedeni Midir?

Demokratik toplumlarda kişilerin ifade özgürlüğünün esasını bilgi, haber ve düşüncelere erişebilme ve düşüncelerini herhangi bir engelleme ve kısıtlamaya maruz kalmadan açıklayabilme ve yayabilme özgürlüğü oluşturur.…

İşverence İş Sözleşmesinin Feshinde Dahi, İşçi Eğitim Giderlerini Ödemek Zorunda Mıdır?

İşverence İş Sözleşmesinin Feshinde Dahi, İşçi Eğitim Giderlerini Ödemek Zorunda Mıdır?

Uygulamada, işçilere masrafları işverence karşılanmak üzere verilen eğitim karşılığında, belli bir süre işyerinde çalışması iş sözleşmelerinde kararlaştırılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği dışında işverence işçiye verilen…