İşyeri Aracını Yüksek Hızla Kullanan ve Kırmızı Işık İhlali Yapan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

İşyeri Aracını Yüksek Hızla Kullanan ve Kırmızı Işık İhlali Yapan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir Mi?

  Yargıtay’a göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. fıkrasında, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlarla benzerlerinin varlığı halinde,…

İş Sözleşmesini Fesheden Taraf Bu Kararından Tek Taraflı Olarak Dönebilir Mi?

İş Sözleşmesini Fesheden Taraf Bu Kararından Tek Taraflı Olarak Dönebilir Mi?

İş sözleşmesi, ”bir tarafın, (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme” olarak tanımlanmaktadır (İşK m.8/1). İş sözleşmesi tarafların…

Yıllık Ücretli İznini Kullanan İşçinin İhbar Önel Ücreti Peşin Verilerek İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

Yıllık Ücretli İznini Kullanan İşçinin İhbar Önel Ücreti Peşin Verilerek İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59 uncu maddesine göre, “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halindea işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti,…

İşçinin Otomatik Geçiş Kartına El Konulması Ya Da Güvenlik Görevlilerince İşyerine Alınmaması İşveren Feshi Sayılır Mı?

İşçinin Otomatik Geçiş Kartına El Konulması Ya Da Güvenlik Görevlilerince İşyerine Alınmaması İşveren Feshi Sayılır Mı?

Fesih, iş sözleşmesini derhal ya da belirli bir sürenin geçmesi ile sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek yanlı irade açıklaması olarak tanımlanmaktadır. Fesih hakkı…

AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

1.a a a  Genel Olarak Şüphe feshi kavramı ilk olarak 1931 yılında Alman Hukukunda ortaya çıkan 2007 yılından bu yana Yargıtay tarafından da kullanılan bir kavramdır.[1] Şüphe…