İşyerinde Meydana Gelen Her Türlü İş Kazasından İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi?

İşyerinde Meydana Gelen Her Türlü İş Kazasından İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü işverenin işçiyi gözetme borucu kapsamındadır[1]. Gözetme borcu, işverenin işyerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlama borcudur[2]. İş sağlığı ve…