‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine*

‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine*

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (…)” [Hûd(112)] Doğruluk kılavuzlarım merhum dedelerime (Aşkale, Tiflis) ve canım babacığıma… 1. Giriş İspanya Vergi İdaresi (Spanish Tax Administration;…