Kocasından Önce Boşanan ve Sonra Eski Kocası ile Tekrar Evlenen Kadın İşçi, İş Sözleşmesini Feshederek Kıdem Tazminatı İsteyebilir Mi?

Kocasından Önce Boşanan ve Sonra Eski Kocası ile Tekrar Evlenen Kadın İşçi, İş Sözleşmesini Feshederek Kıdem Tazminatı İsteyebilir Mi?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre, kadın işçinin hizmet akdini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi…

İşveren, İşyerinde Çalışma Koşullarını Uygulamazsa, İşçiye Hangi Hallerde Haklı Fesih Hakkı Doğar?

İşveren, İşyerinde Çalışma Koşullarını Uygulamazsa, İşçiye Hangi Hallerde Haklı Fesih Hakkı Doğar?

4857 sayılı İş Kanunu m.22’den yola çıkılarak, Anayasa, Yasalar, toplu ya da bireysel iş sözleşmesi, personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ile işyeri uygulamasından doğan işçi…

İşyerinde Covid-19 Vakasına Rastlanması Diğer İşçilere Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir mi?

İşyerinde Covid-19 Vakasına Rastlanması Diğer İşçilere Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu m.24/1-(b) bendine göre, “İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile…