“Çalışmakta Olduğum İşimden Gördüğüm Lüzum Üzerine İstifa Ediyorum”, Şeklinde Dilekçe Veren İşçi, Dava Dilekçesinde Somut Fesih Sebepleri Bildirebilir Mi?

“Çalışmakta Olduğum İşimden Gördüğüm Lüzum Üzerine İstifa Ediyorum”, Şeklinde Dilekçe Veren İşçi, Dava Dilekçesinde Somut Fesih Sebepleri Bildirebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçinin istifası adı altında bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bakımdan işçinin haklı bir sebebe dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi,…

İşveren, İşyerinde Çalışma Koşullarını Uygulamazsa, İşçiye Hangi Hallerde Haklı Fesih Hakkı Doğar?

İşveren, İşyerinde Çalışma Koşullarını Uygulamazsa, İşçiye Hangi Hallerde Haklı Fesih Hakkı Doğar?

4857 sayılı İş Kanunu m.22’den yola çıkılarak, Anayasa, Yasalar, toplu ya da bireysel iş sözleşmesi, personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ile işyeri uygulamasından doğan işçi…