İşyerinde Meydana Gelen Her Türlü İş Kazasından İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi?

İşyerinde Meydana Gelen Her Türlü İş Kazasından İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü işverenin işçiyi gözetme borucu kapsamındadır[1]. Gözetme borcu, işverenin işyerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlama borcudur[2]. İş sağlığı ve…

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi?

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi?

Sorumsuzluk anlaşması öğretide, “Gelecekte doğması muhtemel bir borcu ortadan kaldırmayı ve sınırlandırmayı amaçlayan anlaşmalar olarak” tanımlanmaktadır[1]. Türk hukukunda sorumsuzluk anlaşmalarını kesin hükümsüz kılan bazı durumlar…

Bir İş Sözleşmesi İle Birden Çok İşverenin Birlikte İstihdam Ettiği İşçinin Haklarından Hangi İşveren Sorumludur?

Bir İş Sözleşmesi İle Birden Çok İşverenin Birlikte İstihdam Ettiği İşçinin Haklarından Hangi İşveren Sorumludur?

“Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin bir kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte hizmet vermektedirler.…