İşçiye Yıllık İzin Kullandırıldığı İzin Defteri Yerine İzin Formları İle de İspat Edilebilir Mi?

İşçiye Yıllık İzin Kullandırıldığı İzin Defteri Yerine İzin Formları İle de İspat Edilebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanununda, işçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla, yıllık izne…

Sabit Bir İşyerinde Çalışan Ancak İşyeri Şehir Dışında Olan İşçilerin, İşe Gidiş Gelişlerinde Araçta Geçen Süreler İş Süresinden Sayılır Mı?

Sabit Bir İşyerinde Çalışan Ancak İşyeri Şehir Dışında Olan İşçilerin, İşe Gidiş Gelişlerinde Araçta Geçen Süreler İş Süresinden Sayılır Mı?

Çalışma (İş) süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına rağmen (m.63) tanımı yapılmamıştır. Ancak çalışma süresinin tanımı İş Kanunu’na ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde yapılmıştır. Buna…

İşçinin Fazla Çalışma Yapmamasını Haklı Kılan Bir Neden Yoksa, Fazla Çalışmaya Katılmaması Haklı Fesih Nedeni Midir?

İşçinin Fazla Çalışma Yapmamasını Haklı Kılan Bir Neden Yoksa, Fazla Çalışmaya Katılmaması Haklı Fesih Nedeni Midir?

Fazla çalışma uygulaması, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir (m.41). Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. İşyerinde yapılacak normal çalışma…

İşveren, Ara Dinlenmesinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkışını Yasaklayabilir Mi?

İşveren, Ara Dinlenmesinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkışını Yasaklayabilir Mi?

Yargıtay, ara dinlenmesinde işçilerin işyerini terk etmeyeceğinin toplu iş sözleşmeleriyle geçerli olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenme süresini serbestçe kullanabilir.…

İşçinin İş Süresi Dışında ve Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanda Meydana Gelen Kazalar İş Kazası Mıdır?

İşçinin İş Süresi Dışında ve Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanda Meydana Gelen Kazalar İş Kazası Mıdır?

İş kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13 ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 3/1-(g)’de tanımlanmıştır. 5510 sayılı…

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Asıl İşveren ”“ Alt İşveren İlişkisi ve Pasif Husumet Yokluğu İtirazları

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Asıl İşveren ”“ Alt İşveren İlişkisi ve Pasif Husumet Yokluğu İtirazları

İş Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 2. Maddesinin 6 ve 7. Fıkrasında; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir…

İşçinin, İşyerinde Maske Takmaması, Sosyal Mesafe Kuralına Uymaması Haklı Fesih Nedeni Sayılır Mı?

İşçinin, İşyerinde Maske Takmaması, Sosyal Mesafe Kuralına Uymaması Haklı Fesih Nedeni Sayılır Mı?

4857 sayılı İş Kanunu Geçici m.10 hükmü uyarınca, aynı Kanunun 25/II hükmü ve belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi nedeniyle ya da işyerinin herhangi…

İşyerinde Covid-19 Vakasına Rastlanması Diğer İşçilere Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir mi?

İşyerinde Covid-19 Vakasına Rastlanması Diğer İşçilere Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu m.24/1-(b) bendine göre, “İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile…