Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Hükümlerine İlişkin Zorunluluklar*

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Hükümlerine İlişkin Zorunluluklar*

1. Giriş Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB/Bakanlık) tarafından 4620 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı[1] eki Kararın 31’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman…

Evde Uzaktan Çalışan İşçinin Çalışma Yeri İş Müfettişince Denetlenebilir Mi?

Evde Uzaktan Çalışan İşçinin Çalışma Yeri İş Müfettişince Denetlenebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını devletin izleyeceği, denetleyeceği ve teftiş edeceği hüküm altına alınmıştır (m. 91/1). Çalışma hayatını düzenleyen kuralların…