Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulunun ‘Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri’ne Dair Eleştiriler: İki Tamamlayıcı Düzenlemenin Öngörülemeyen Çatışması*

Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulunun ‘Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri’ne Dair Eleştiriler: İki Tamamlayıcı Düzenlemenin Öngörülemeyen Çatışması*

  Giriş Günümüz şirketleri, sermayelerinin en küçük paydaşlarına, yani azınlık hissedarlarına (minority shareholders) tanınan hakları ihmal etmeyi göze alamazlardı. Çoğunluğun azınlık üzerinde kurabileceği kötü niyetli…

Kamuya Açıklanmayan Hususların Açıklanması: Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu Kotasyon ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri ile Her Şey Dâhil Kamuyu Aydınlatma Dönemi*

Kamuya Açıklanmayan Hususların Açıklanması: Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu Kotasyon ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri ile Her Şey Dâhil Kamuyu Aydınlatma Dönemi*

        1. Giriş Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Securities and Exchange Board of India-SEBI) tarafından uygulamaya konulan 2015 tarihli SEBI (Kotasyon…

Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu’nun Saydamlık Arayışı: Kamuyu Aydınlatma Genelgesi ve Yabancı Portföy Yatırımcıları Üzerindeki Etkisi*

Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu’nun Saydamlık Arayışı: Kamuyu Aydınlatma Genelgesi ve Yabancı Portföy Yatırımcıları Üzerindeki Etkisi*

1. Giriş Son zamanlarda yaşanan bir gelişmede, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Securities and Exchange Board of India-SEBI), öngörülen kriterleri karşılayan yabancı portföy yatırımcılarına…

“Avrupa Birliği’nin Yeni ESG Kamuyu Aydınlatma Kuralları Amerika Birleşik Devletleri’nde Menkul Kıymet Davalarına Yol Açabilir”*

“Avrupa Birliği’nin Yeni ESG Kamuyu Aydınlatma Kuralları Amerika Birleşik Devletleri’nde Menkul Kıymet Davalarına Yol Açabilir”*

        Anahtar noktalar Avrupa Birliği’nin (AB) kapsamlı yeni ESG (environmental, social, and governance-çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, Avrupa’da faaliyet…