IMF: ‘Finansal Suçlar Ekonomilere Zarar Verir ve Daha İyi Anlaşılıp Önlenmesi Gerekir’

IMF: ‘Finansal Suçlar Ekonomilere Zarar Verir ve Daha İyi Anlaşılıp Önlenmesi Gerekir’

Politika yapıcıların, mali, parasal, finansal ve yapısal maliyetlerin (fiscal, monetary, financial, and structural costs) hesaplamaları da dâhil olmak üzere yasadışı akışların sonuçlarına ilişkin daha kapsamlı…

Birleşik Krallık’ta “Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Rejiminin Güçlendirilmesi” Üzerine*

Birleşik Krallık’ta “Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Rejiminin Güçlendirilmesi” Üzerine*

1. Giriş İngiltere’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenleyici yapısının etkinliğini artırmak için masada önerilen bir dizi reform varken, ileriye yönelik rejim için…