‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine*

‘Nitelikli Fikrî Tapuların (NFT) Çevrimiçi Bir İnternet Açık Artırmasıyla Devrinin Katma Değer Vergisine Tabiiyeti’ne İlişkin İspanyol Vergi İdaresi’nin Muktezası Üzerine*

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (…)” [Hûd(112)] Doğruluk kılavuzlarım merhum dedelerime (Aşkale, Tiflis) ve canım babacığıma… 1. Giriş İspanya Vergi İdaresi (Spanish Tax Administration;…

12 Yıllık Zorunlu Örgün Eğitim Kapsamında Özel Okulların Aldığı Eğitim Ücretlerine Uygulanan Katma Değer Vergisinin Alınmaması Üzerine Kısa Bir Çalışma

12 Yıllık Zorunlu Örgün Eğitim Kapsamında Özel Okulların Aldığı Eğitim Ücretlerine Uygulanan Katma Değer Vergisinin Alınmaması Üzerine Kısa Bir Çalışma

Günümüz toplumlarında kalkınma siyasal süreçlerin etki ettiği bütüncül bir kavramdır. Eğitim ise bir ülkenin geleceğini ve gelişmişliğinin birincil ölçütünü oluşturan kalkınmanın en önemli unsuru olarak…