E-Nabız Uygulaması ve Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Genel Bir Hukuki Değerlendirme

E-Nabız Uygulaması ve Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Genel Bir Hukuki Değerlendirme

ÖZ Vatandaşların özellikle hizmet ve bilgi alma gereksinimlerinin artmasının devletleri bu konuda çözüm arayışına itmesiyle beraber kamu hizmetleri açısından internet destekli uygulamaların aktif şekilde vatandaşlar…

Covid-19 Hastalığı Bağlamında ‘İşçinin Sağlık Verisinin İşlenmesi’

Covid-19 Hastalığı Bağlamında ‘İşçinin Sağlık Verisinin İşlenmesi’

A. KİŞİSEL VERİ VE KAPSAMI 1. Kişisel Veri Gerçek kişiyi tanımlayan veya tanımlanabilir kılan her türlü veri, kişisel veridir. Bir sınırlandırılma bulunmamaktadır. Kişisel veriden bahsedebilmemiz…