İcra ve İflas Kanunu’na 7327 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler*

İcra ve İflas Kanunu’na 7327 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler*

1. Düzenlemenin Genel Gerekçesi Bilindiği üzere, 7327 sayılı “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”[1] 19.06.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup,…

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflas Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflas Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felaket yaşanmış olmasına karşın, medenî usûl ve icra-iflas hukuku alanında olağanüstü koşulların olağanüstü rejimine dair hukuk birikiminin oluşmayışı, bunun sonucunda adlî…