Sınai Mülkiyet Hakkı Sahipleri ve Vekillerin Adres Bilgilerinin Gizlemesi Sicilin Kamuya Açık Olma İlkesi ile Çelişmekte midir?

Sınai Mülkiyet Hakkı Sahipleri ve Vekillerin Adres Bilgilerinin Gizlemesi Sicilin Kamuya Açık Olma İlkesi ile Çelişmekte midir?

TÜRKPATENT’in Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca sayılan birçok görevi olmakla beraber bunlardan biri sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmaktır.…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Veri Nedir? KVK Kanunu kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (KVKK md. 3/1f. bent d) Tüzel kişilere…