Tasfiye Sürecinde Olan Bir Limited Şirkette Mirasçısı Olmayan Ortaklardan Birinin Vefatı Uyarınca Tasfiye Sürecini Sonlandırmak İçin İzlenecek Yöntemler

Tasfiye Sürecinde Olan Bir Limited Şirkette Mirasçısı Olmayan Ortaklardan Birinin Vefatı Uyarınca Tasfiye Sürecini Sonlandırmak İçin İzlenecek Yöntemler

ÖZET TASFİYE SÜRECİNDE OLAN BİR LİMİTED ŞİRKETTE MİRASÇISI OLMAYAN ORTAKLARDAN BİRİNİN VEFATI UYARINCA TASFİYE SÜRECİNİ SONLANDIRMAK İÇİN İZLENECEK YÖNTEMLER Anahtar Kelimeler: Tasfiye Süreci, Limited Şirket,…

Limited Şirketlerde Hisse Devri Yapıldığında, Ortaklar Kurulu Kararı İmzalanmadığında veya Hisse Devrinin Onaylanmaması Halinde, Hisse Devrinin Ticaret Siciline İşlenmesi İçin İzlenecek Yöntem

Limited Şirketlerde Hisse Devri Yapıldığında, Ortaklar Kurulu Kararı İmzalanmadığında veya Hisse Devrinin Onaylanmaması Halinde, Hisse Devrinin Ticaret Siciline İşlenmesi İçin İzlenecek Yöntem

ÖZET Limited şirketlerde ortaklar, hisse devrini içerir ortaklar kurulu kararını imzalamayabilir veya hisse devrini onaylamayabilir. Bu makalede, ortaklar kurulu kararının imzalanmaması veya hisse devrinin onaylanmaması…