2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Mali Piyasalar: Mevcut Durum ve Hedefler [Derleme]*

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Mali Piyasalar: Mevcut Durum ve Hedefler [Derleme]*

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 16 Ekim 2023 tarihinde sunulan On İkinci Kalkınma Planı esas alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile…