Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Manevi Tazminat İstekleri

Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Manevi Tazminat İstekleri

I- MANEVİ ZARAR 1- Tanım ve kavram Manevi tazminatın bir tanımı yapılmamıştır. Kuşkusuz bu da maddi tazminat gibi “zarar” kavramı içerisinde yer alması gereken bir…