Alternatif Finansman Yönetimi: ‘Çeşitlendirilmiş Ödeme Haklarına (Diversified Payment Rights) Dayalı Menkul Kıymetleştirme’*

Alternatif Finansman Yönetimi: ‘Çeşitlendirilmiş Ödeme Haklarına (Diversified Payment Rights) Dayalı Menkul Kıymetleştirme’*

Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları (Diversified Payment Rights-DPR), çeşitli türlerdeki uluslararası ödemelerden elde edilen gelecekteki nakit akışlarının menkul kıymetleştirilmesinin (securitization) bir biçimidir. Akış kaynaklarından bazıları, diğer sınır…