Limited Şirketlerde Hisse Devri Yapıldığında, Ortaklar Kurulu Kararı İmzalanmadığında veya Hisse Devrinin Onaylanmaması Halinde, Hisse Devrinin Ticaret Siciline İşlenmesi İçin İzlenecek Yöntem

Limited Şirketlerde Hisse Devri Yapıldığında, Ortaklar Kurulu Kararı İmzalanmadığında veya Hisse Devrinin Onaylanmaması Halinde, Hisse Devrinin Ticaret Siciline İşlenmesi İçin İzlenecek Yöntem

ÖZET Limited şirketlerde ortaklar, hisse devrini içerir ortaklar kurulu kararını imzalamayabilir veya hisse devrini onaylamayabilir. Bu makalede, ortaklar kurulu kararının imzalanmaması veya hisse devrinin onaylanmaması…