Konutta Hırsızlık Nedeniyle Site/Apartman Yönetimine ve/veya Özel Güvenlik Şirketine Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme Sorunu

Konutta Hırsızlık Nedeniyle Site/Apartman Yönetimine ve/veya Özel Güvenlik Şirketine Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme Sorunu

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 19.maddesinde kat maliklerinin anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur oldukları hükme bağlanmış, aynı…