Gönüllü Sürdürülebilirlik Standartlarında ‘Paydaş Katılımı’ Uygulamasının Karşılaştırılması*

Gönüllü Sürdürülebilirlik Standartlarında ‘Paydaş Katılımı’ Uygulamasının Karşılaştırılması*

“Kalem kılıçtan keskindir (Words cut more than swords).” [İngiliz Atasözü] Gönüllü sürdürülebilirlik standartları (voluntary sustainability standards-VSS), üretimin çevresel etkilerinin hafifletilmesinde, insan haklarının korunmasında ve çalışanların…