‘Rusya Merkez Bankası Varlıklarının Hedeflenmesi’ Bağlamında Başka Bir Yol Olarak ‘Meşru Müdafaa’

‘Rusya Merkez Bankası Varlıklarının Hedeflenmesi’ Bağlamında Başka Bir Yol Olarak ‘Meşru Müdafaa’

Batılı devletler, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak, Rusya Merkez Bankası’nın (Russian Central Bank) yaklaşık 250 milyar avro değerindeki varlığını dondurdu. İşgalin üzerinden iki yılı…

‘Şerefiye Sermayesi, İlişkiye Özgü Sermaye ve Kurumsal Yaptırımlar: Ukrayna’ya Yönelik Rus İstilası Üzerine Deneysel Bir Çalışma’ Başlıklı Makaledeki Bulgular*

‘Şerefiye Sermayesi, İlişkiye Özgü Sermaye ve Kurumsal Yaptırımlar: Ukrayna’ya Yönelik Rus İstilası Üzerine Deneysel Bir Çalışma’ Başlıklı Makaledeki Bulgular*

“Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım.” Farabî (Filozof ve bilim insanı; 872-950/951) Çevresel, sosyal ve yönetişim (environmental, social, and governance-ESG) politikalarının hissedar değerini artırıp artırmadığı on…

‘Baskı Altında Elden Çıkarma: Amerikan Firmalarının Rusya’nın Ukrayna’yı Karşı Yürüttüğü İstilaya Tepki Olarak Rusya’dan Çıkışları’ Başlıklı Makalenin Söyledikleri*

‘Baskı Altında Elden Çıkarma: Amerikan Firmalarının Rusya’nın Ukrayna’yı Karşı Yürüttüğü İstilaya Tepki Olarak Rusya’dan Çıkışları’ Başlıklı Makalenin Söyledikleri*

1. Araştırma özeti 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı istila etmesinin hemen ardından ABD şirketlerinin Rusya’daki ticari faaliyetlerini sınırlandırmasının belirleyicileri ve sonuçları araştırılmıştır. Rus riskine sahip firmalar,…