İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi?

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumluluğunu Bertaraf Etmek İçin Sorumsuzluk Anlaşması Yapabilir Mi?

Sorumsuzluk anlaşması öğretide, “Gelecekte doğması muhtemel bir borcu ortadan kaldırmayı ve sınırlandırmayı amaçlayan anlaşmalar olarak” tanımlanmaktadır[1]. Türk hukukunda sorumsuzluk anlaşmalarını kesin hükümsüz kılan bazı durumlar…

Uzaktan Çalışanın Sağlığını Olumsuz Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Uzaktan Çalışanın Sağlığını Olumsuz Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte, teknolojinin nimetlerinden azami derecede yararlanmak isteyen işletmeler, bilgisayar tera­minali başında çok uzun saatler iş yapan çalışanların uzaktan çalışmasını (evde-tele) tercih…

E-Nabız Uygulaması ve Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Genel Bir Hukuki Değerlendirme

E-Nabız Uygulaması ve Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Genel Bir Hukuki Değerlendirme

ÖZ Vatandaşların özellikle hizmet ve bilgi alma gereksinimlerinin artmasının devletleri bu konuda çözüm arayışına itmesiyle beraber kamu hizmetleri açısından internet destekli uygulamaların aktif şekilde vatandaşlar…

Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

Avukatlık Bürolarında Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Hukuki Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Koruma Yükümlülüğü Kapsamında Tedbirler Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 2016/36 sayılı duyurusunda da belirttiği üzere avukatlık büroları az tehlikeli sınıfta yer…