Devralma Düzenlemeleri Kapsamındaki Durumlara Özel Muafiyetler: Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu Kararlarından Bazı Çıkarımlar

Devralma Düzenlemeleri Kapsamındaki Durumlara Özel Muafiyetler: Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu Kararlarından Bazı Çıkarımlar

1. Hadisenin arka planı Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu’nun (Securities and Exchange Board of India-SEBI), 2011 tarihli Devralma Yönetmelikleri [Önemli Hisse Edinimi ve Devralmalar…

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

1. Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[1] (TTK) 397’nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un[2] 18’inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

Aracılı ve Dijital Menkul Kıymetlere İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve: Müşteri Varlıklarının Korunması ve Teminat Bağlamında Özel Hukuk ile Düzenleyici Hukukun Gerekli Etkileşimi [Kitap Bölümü]

Aracılı ve Dijital Menkul Kıymetlere İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve: Müşteri Varlıklarının Korunması ve Teminat Bağlamında Özel Hukuk ile Düzenleyici Hukukun Gerekli Etkileşimi [Kitap Bölümü]

Giriş Yatırım menkul kıymetleri farklı şekillerde neşet eder. Başlangıçta, bunlar öncelikle doğrudan fiziki sertifikalar şeklinde veya hisse senetlerine nâtık olarak ihraç ediliyor ve tutuluyordu. Daha…

‘Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’ Tarafından Yapılan ‘Amerika Birleşik Devletleri İçin Kurumsal Yönetişim Önerileri’

‘Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’ Tarafından Yapılan ‘Amerika Birleşik Devletleri İçin Kurumsal Yönetişim Önerileri’

Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı (International Corporate Governance Network-ICGN), 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında Washington DC’de Uluslararası Finans Kurumu (nternational Finance Corporation-IFC) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası…

‘Sürdürülebilir Tahviller’e İlişkin Yeni OECD Araştırması

‘Sürdürülebilir Tahviller’e İlişkin Yeni OECD Araştırması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD), Devlet tahvili ile şirket tahvili piyasalarını (sovereign and corporate bond markets) inceleyen, mevcut…