‘Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklar’a İlişkin Esaslar*

‘Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklar’a İlişkin Esaslar*

1. Giriş Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK/Kurul) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 4’üncü, 16’ncı, 33’üncü ve 128’inci maddelerine dayanılarak hazırladığı II-16.3 sayılı “Payları Girişim Sermayesi…

Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılması*

Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılması*

Merhum Sait AKBULAK anısına… Genel hükümler Ortaklıklar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] 16’ncı maddesi[2] uyarınca halka açık ortaklık statüsü kazanıldığının öğrenilmesini takiben ilgili düzenlemeler uyarınca…

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Giriş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 106’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili…

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamanın Temelleri*

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamanın Temelleri*

Giriş* 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn[1]) 14’üncü maddesi gereğince, ihraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından istenecek finansal tablo ve raporları,…

Halka Açık Anonim Şirketlerin ve Yatırım Kuruluşlarının İlan ve Reklamlarına İlişkin Esaslar*

Halka Açık Anonim Şirketlerin ve Yatırım Kuruluşlarının İlan ve Reklamlarına İlişkin Esaslar*

Meri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki İlgili Hükümler[1] Meri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn/Kanun); – ‘Kurulun yetkisi’ başlıklı 5’inci maadesinde “(1) Kurul, ihraççının ve…

Halka Açık Anonim Şirketlerde Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılması Hadisesi*

Halka Açık Anonim Şirketlerde Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılması Hadisesi*

  Giriş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘İmtiyazlı paylar’ başlıklı 28’inci maddesinde; “(1) Ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve…

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları İle SPK Düzenlemelerinde Yer Alan Rakamların/Değerlerin 2021 Yılı Tutarları*

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları İle SPK Düzenlemelerinde Yer Alan Rakamların/Değerlerin 2021 Yılı Tutarları*

SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE SPK DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN RAKAMLARIN/DEĞERLERİN 2021 YILI TUTARLARI Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası…

Halka Açık Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı*

Halka Açık Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı*

Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Hükümler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hazırlanırken, mülga 2499 sayılı Kanun döneminde tebliğ ile düzenlenen pay alım teklifine ilişkin esaslar[1] SPKn’na…