2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Mali Piyasalar: Mevcut Durum ve Hedefler [Derleme]*

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Mali Piyasalar: Mevcut Durum ve Hedefler [Derleme]*

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 16 Ekim 2023 tarihinde sunulan On İkinci Kalkınma Planı esas alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile…

Sermaye Piyasası Üzerine Bazı Düşünceler*

Sermaye  Piyasası Üzerine Bazı Düşünceler*

GİRİŞ NEREDEN GELİYORUZ? NASIL GELDİK? NEREDEYİZ? BAZI  DÜŞÜNCELER Güncel İki Konu Yatırımcı / Hesap Sayısındaki Hızlı  Artış Halka Arzlar Meselesi Diğer Konular Düzenleme Yapma Anlayış…

‘Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklar’a İlişkin Esaslar*

‘Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklar’a İlişkin Esaslar*

1. Giriş Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK/Kurul) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 4’üncü, 16’ncı, 33’üncü ve 128’inci maddelerine dayanılarak hazırladığı II-16.3 sayılı “Payları Girişim Sermayesi…

“Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ile Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Birliği: Avrupa Birliği Finans Mevzuatının Güncel Sorunları Üzerine Düşünceler” Başlıklı Kitaba Kısa Bir Giriş*

“Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik ile Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Birliği: Avrupa Birliği Finans Mevzuatının Güncel Sorunları Üzerine Düşünceler” Başlıklı Kitaba Kısa Bir Giriş*

Avrupa finans sektörünün dayanıklılığı, yirmi yıldan kısa bir süre içinde iki kez teste tabi tutuldu. Bunun da ötesinde, dijitalleşme ve (insan kaynaklı) iklim değişikliği siyasi,…