Vakıf Mülkiyeti ve Alacaklı Yönetişimi: Halka Açık Şirketlere İlişkin Kanıtlar

Vakıf Mülkiyeti ve Alacaklı Yönetişimi: Halka Açık Şirketlere İlişkin Kanıtlar

Vakıf mülkiyeti (foundation ownership), hissedar kapitalizmi modelinin geleneksel kâr maksimizasyonu güdüsüne meydan okuyan farklı bir kurumsal yönetişim biçimini temsil eder. Vakıflar, şirketlerin sahibi olan ve…

James Travis Laster’in “McRitchire v Zuckerberg” Davasındaki Yeni Delaware Yüksek Mahkemesi Görüşü Hakkında Bazı Ön Düşünceler

James Travis Laster’in “McRitchire v Zuckerberg” Davasındaki Yeni Delaware Yüksek Mahkemesi Görüşü Hakkında Bazı Ön Düşünceler

Meta; Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp’ı kapsayan, aylık 3,59 milyar ve günlük 2,82 milyar kullanıcı tarafından kullanılan dünyanın en büyük sosyal medya ağı olup, bu…

Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Giriş Bir şirketin “stratejik alternatifleri gözden geçirme” (review of strategic alternatives) girişiminde bulunduğunu duyurması, potansiyel bir satış veya birleşmeyi araştırmak için bir Wall Street kuralıdır.…

Özel Tahsis Sermayesinin İhmal Edilen Tarih Öncesi Geçmişi: Trans-Atlantik Perspektifi

Özel Tahsis Sermayesinin İhmal Edilen Tarih Öncesi Geçmişi: Trans-Atlantik Perspektifi

Büyük ölçekli özel tahsis sermayesi satın alımları (large-scale private equity buyouts) ve bunlara öncülük eden giderek büyüyen devasa finans şirketleri, genellikle günümüzün finansallaşmış kurumsal ekonomisinin…

Hindistan ‘Aracı Kurum Sektörü Standartlar Forumu’ Üzerine

Hindistan ‘Aracı Kurum Sektörü Standartlar Forumu’ Üzerine

Giriş Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Securities and Exchange Board of India-SEBI), öncü bir hareketle Aracı Kurum Sektörü Standartlar Forumu’nu (Brokers Industry Standards Forum-BISF)…

‘Yaşam Bilimleri Temelli Şirketler’in 2023 Yılı İtibarıyla Karşı Karşıya Kaldıkları ‘Toplu Menkul Kıymet Davaları’na Bir Bakış

‘Yaşam Bilimleri Temelli Şirketler’in 2023 Yılı İtibarıyla Karşı Karşıya Kaldıkları ‘Toplu Menkul Kıymet Davaları’na Bir Bakış

Bu blogun okuyucularının çok iyi bildiği gibi, yaşam bilimleri temelli şirketler (life sciences companies), toplu menkul kıymet davalarının (class action lawsuits) sıklıkla hedefi olmaktadırlar. İlginç…