TTK Uyarınca Sözleşmeye Aykırı Davranışta Bulunmaya Yöneltme ”“Inciting To Breach Of Contract Under TCC

TTK Uyarınca Sözleşmeye Aykırı Davranışta Bulunmaya Yöneltme ”“Inciting To Breach Of Contract Under TCC

KISALTMALAR Bkz. Bakınız eTTK 29.06.1956 Tarih ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu HD Hukuk Dairesi İÜHFM İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası TBK 11.01.2011 Tarih…