Ticari Borçların İmtiyazlı Paylarla Takas Edilmeden Önce Hindistan Hukuku Kapsamındaki Hak ve Risklerin Değerlendirilmesi

Ticari Borçların İmtiyazlı Paylarla Takas Edilmeden Önce Hindistan Hukuku Kapsamındaki Hak ve Risklerin Değerlendirilmesi

(Finansal açıdan) ‘Çöküş dönemi’ (twilight zone) esnasında şirketlerdeki imtiyazlı payların konumu ve haklarına ilişkin henüz keşfedilmemiş pek çok şey mevcuttur. Çöküş dönemi, bir şirketin iflas…

Hissedarların Sorumluluğu Neden Ortadan Kalktı? [‘İngiliz Sigorta Şirketleri’ Minvalinde Bir Araştırma]

Hissedarların Sorumluluğu Neden Ortadan Kalktı? [‘İngiliz Sigorta Şirketleri’ Minvalinde Bir Araştırma]

Çağdaş finansal sistemlerde sınırlı sorumluluk (limited liability) yaygındır. Sınırlı sorumluluk, yatırımı teşvik edebilir ama aynı zamanda risk almayı teşvik etme potansiyeline de sahiptir. Kâr ve…