Sözleşmeye Dayalı İlişkilerde Belirsizliklerin “Contra Proferentem” Doktrini Marifetiyle Çözülmesi

Sözleşmeye Dayalı İlişkilerde Belirsizliklerin “Contra Proferentem” Doktrini Marifetiyle Çözülmesi

Giriş Tarafların kendi çıkarlarını korumak için titizlikle anlaşmalar hazırladığı sözleşme müzakereleri ve taslak hazırlamanın karmaşık alanında, ortaya çıkan belgeler genellikle karmaşık bir hukuki dil taşır.…

ABD Bağlamında ‘Bağlılık/İştirak Sözleşmesi’ (Standart Form Şeklindeki Sözleşmeler): Kabul Etmek veya Kabul Etmemek

ABD Bağlamında ‘Bağlılık/İştirak Sözleşmesi’ (Standart Form Şeklindeki Sözleşmeler): Kabul Etmek veya Kabul Etmemek

Giriş Eşit olmayan pazarlık gücüne sahip taraflar arasında oluşturulan bağlılık/iştirak sözleşmeleri (contracts of adhesion), önemli hukuki ve pratik hususları gündeme getirmektedir. Belirli sözleşme türleri, bu…