Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemleri*

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemleri*

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 40’ncı Yılına… 1. Giriş Bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılması mümkün…

Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılması*

Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılması*

Merhum Sait AKBULAK anısına… Genel hükümler Ortaklıklar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] 16’ncı maddesi[2] uyarınca halka açık ortaklık statüsü kazanıldığının öğrenilmesini takiben ilgili düzenlemeler uyarınca…

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Giriş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 106’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili…