Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Stratejik Alternatifleri Duyurmanın Ekonomik Sonuçları: Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Faydaları ve Maliyetleri

Giriş Bir şirketin “stratejik alternatifleri gözden geçirme” (review of strategic alternatives) girişiminde bulunduğunu duyurması, potansiyel bir satış veya birleşmeyi araştırmak için bir Wall Street kuralıdır.…