“ESG İle İlgili Fon İsimleri”ne İlişkin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi [ESMA] Kılavuzları

“ESG İle İlgili Fon İsimleri”ne İlişkin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi [ESMA] Kılavuzları

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (United States Securities and Exchange Commission-SEC) yakın zamanda yatırım şirketi adına ilişkin koşullarını sıkılaştırması[1] ve Finansal Davranışlar…

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla “İnanca Dayalı Yatırım, Yönetim ve Sürdürülebilirlik”

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla “İnanca Dayalı Yatırım, Yönetim ve Sürdürülebilirlik”

Erasmus Hukuk İncelemeleri dergisinde yayınlanan bir makalede, inanca dayalı yatırımın (faith-based investing) sürdürülebilirliğe (sustainability) giden bir yol olarak potansiyelini daha iyi anlamak için sürdürülebilirliği nasıl…

“Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Direktifi II ve Sigorta Dağıtım Direktifi Yatırımcı Koruma Çerçevelerinin Sürdürülebilirliği” Hakkında

“Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Direktifi II ve Sigorta Dağıtım Direktifi Yatırımcı Koruma Çerçevelerinin Sürdürülebilirliği” Hakkında

Pek çok çalışma, yatırımcıların niyet ve tercihleri ile diğer taraftan gerçek davranışları arasında bir boşluk olduğunu [‘değer-eylem-boşluğu’ (value-action-gap)] göstermiştir. Bu boşluk, çevresel, sosyal ve kurumsal…

‘Sürdürülebilirlik, Finansal Kapsayıcılık ve Verimlilik’: Dijital Finansın Düzenlenmesinde Üçlem mi, Üçlü mü?*

‘Sürdürülebilirlik, Finansal Kapsayıcılık ve Verimlilik’: Dijital Finansın Düzenlenmesinde Üçlem mi, Üçlü mü?*

Ezilen kadınlara ve masum çocuklara… Geçtiğimiz on yılda finansal düzenleyici otoriteler, bugün ‘finansal teknoloji’ (financial technology) veya ‘FinTech’ terimiyle özetlenen finansın dijital dönüşümüne yanıt vermekle…

Gönüllü Sürdürülebilirlik Standartlarında ‘Paydaş Katılımı’ Uygulamasının Karşılaştırılması*

Gönüllü Sürdürülebilirlik Standartlarında ‘Paydaş Katılımı’ Uygulamasının Karşılaştırılması*

“Kalem kılıçtan keskindir (Words cut more than swords).” [İngiliz Atasözü] Gönüllü sürdürülebilirlik standartları (voluntary sustainability standards-VSS), üretimin çevresel etkilerinin hafifletilmesinde, insan haklarının korunmasında ve çalışanların…

Endüstriyel Sürdürülebilirlik Devriminde Başarılı Olmak İçin Reform Şart*

Endüstriyel Sürdürülebilirlik Devriminde Başarılı Olmak İçin Reform Şart*

“Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur.” [Çin Atasözü] 1. Giriş Bir sonraki sanayi devrimi kapımızda olup büyük ölçüde iklim geçişinden kaynaklanıyor. İş dünyası liderleri olarak, hızla…