ESG ve Kurumsal Finansman: Yeni Düzenleme Gelecek İçin Umut Veriyor Mu? (Avrupa Birliği Komisyonu ‘Sürdürülebilirlik İle İlgili Kamuyu Aydınlatma Yönetmeliği’)* **

ESG ve Kurumsal Finansman: Yeni Düzenleme Gelecek İçin Umut Veriyor Mu? (Avrupa Birliği Komisyonu ‘Sürdürülebilirlik İle İlgili Kamuyu Aydınlatma Yönetmeliği’)* **

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 10 Mart 2021 tarihinde finansal hizmetler sektöründe yeni Sürdürülebilirlik İle İlgili Kamuyu Aydınlatma Yönetmeliğini (SRDR/Sustainability-Related Disclosure Regulation) yürürlüğe koydu. Bu yönetmelik,…