Birleşik Krallık’ta “Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Rejiminin Güçlendirilmesi” Üzerine*

Birleşik Krallık’ta “Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Rejiminin Güçlendirilmesi” Üzerine*

1. Giriş İngiltere’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenleyici yapısının etkinliğini artırmak için masada önerilen bir dizi reform varken, ileriye yönelik rejim için…

Avukatların, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında “Yükümlü” Kılınması

Avukatların, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında “Yükümlü” Kılınması

Mevzuat Değişikliği TBMM’nde 27/12/2020 tarihinde kabul edilen 7262 numaralı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” 31/12/2020 tarih ve 31351 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de…