Çokuluslu Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları [Kitap Tanıtımı]

Çokuluslu Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları [Kitap Tanıtımı]

‘Çokuluslu/Ulusötesi Şirketlere Karşı Haksız Fiil Davaları: İngiliz Mahkemelerinde Yargı Yetkisinin Mücadelesi’ [Tort Litigation against Transnational Corporations: The Challenge of Jurisdiction in English Courts[1] (Oxford Üniversitesi…

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

İşyerlerinde Yapay Zekâ Verilerinin Korunmasına Yönelik Kapsamlı Küresel Kılavuz

Giriş Aynı temel çerçeve, yapay zekânın verileri nasıl işlediğine ilişkin ortaya çıkan yeni düzenlemelerin hemen hemen tamamını desteklemektedir ki; bu, kesinlikle bir dizi yasa olmasına…

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

‘Bağımsız Denetime Tabi Şirketler’ Bakımından 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Değişiklikler Sonrasındaki Durum*

1. Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[1] (TTK) 397’nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un[2] 18’inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

Kamu Emeklilik Fonlarının Ticari İşlemlerinin Devlete (Devlet Egemenliğine) Atfedilmesi: Elliott Associates-Kore Davasına İlişkin Bir Yorum

Kamu Emeklilik Fonlarının Ticari İşlemlerinin Devlete (Devlet Egemenliğine) Atfedilmesi: Elliott Associates-Kore Davasına İlişkin Bir Yorum

1. Giriş Kamu emeklilik sistemlerini[1] finanse etmek için hükümetlerin doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları ve yönettikleri büyük sermaye havuzu olarak tanımlanabilecek kamu emeklilik fonları…

ABD Bağlamında ‘Bağlılık/İştirak Sözleşmesi’ (Standart Form Şeklindeki Sözleşmeler): Kabul Etmek veya Kabul Etmemek

ABD Bağlamında ‘Bağlılık/İştirak Sözleşmesi’ (Standart Form Şeklindeki Sözleşmeler): Kabul Etmek veya Kabul Etmemek

Giriş Eşit olmayan pazarlık gücüne sahip taraflar arasında oluşturulan bağlılık/iştirak sözleşmeleri (contracts of adhesion), önemli hukuki ve pratik hususları gündeme getirmektedir. Belirli sözleşme türleri, bu…