İşletmeler Yapay Zekâyı Nasıl Sorumlu Bir Şekilde Kullanabilir ve Etik ve Güvenlik Sorunlarını Nasıl Çözebilir? [Thomson Reuters Analizi]

İşletmeler Yapay Zekâyı Nasıl Sorumlu Bir Şekilde Kullanabilir ve Etik ve Güvenlik Sorunlarını Nasıl Çözebilir? [Thomson Reuters Analizi]

Yapay zekâ (artificial intelligence) kullanımındaki etik ve güvenlik kaygılarını ele almak, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sorumlu yönetim çerçevelerini vurgulamaktır. Thomson Reuters’in “Profesyonellerin Geleceği” (Future of…