Hafta Tatilinde Çalışılacağı Yolunda “İş Sözleşmelerine veya Toplu İş Sözleşmelerine” Konulacak Hükümler Geçerli Midir?

Hafta Tatilinde Çalışılacağı Yolunda “İş Sözleşmelerine veya Toplu İş Sözleşmelerine” Konulacak Hükümler Geçerli Midir?

İş mevzuatında bazı hükümler vardır ki işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması amacını taşırlar. Örneğin, günlük iş sürelerine getirilen azami onbir saatlik sınırlama (İşK. m.63/3), gece…

İşveren, Ara Dinlenmesinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkışını Yasaklayabilir Mi?

İşveren, Ara Dinlenmesinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkışını Yasaklayabilir Mi?

Yargıtay, ara dinlenmesinde işçilerin işyerini terk etmeyeceğinin toplu iş sözleşmeleriyle geçerli olarak kabul edilebileceğini belirtmektedir. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenme süresini serbestçe kullanabilir.…