Birleşik Krallık Transfer Fiyatlandırması (Rejimi): ‘Dağıtılmış Kârlar Vergisi’nin Yol Açtığı Çifte Sorun

Birleşik Krallık Transfer Fiyatlandırması (Rejimi): ‘Dağıtılmış Kârlar Vergisi’nin Yol Açtığı Çifte Sorun

Giriş 2015’te yayımlanan ilk yazıda[1], Birleşik Krallık Dağıtılmış Kârlar Vergisi, Matrah Aşındırma ve Kâr Transferine (base erosion and profit shifting-BEPS) yardımcı mı yoksa zarar mı…

Avrupa’da İşletmelere İlişkin ‘Kurumlar Vergisi Çerçevesi (Business in Europe: Framework for Income Taxation) ve Transfer Fiyatlandırması’ Bağlamında Avrupa Konseyi Direktif Tasarısı Etki Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti

Avrupa’da İşletmelere İlişkin ‘Kurumlar Vergisi Çerçevesi (Business in Europe: Framework for Income Taxation) ve Transfer Fiyatlandırması’ Bağlamında Avrupa Konseyi Direktif Tasarısı Etki Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti

A. Harekete geçme ihtiyacı Sorun nedir ve neden AB düzeyinde bir sorundur? Avrupa Birliği (AB), iç pazarın 30. yılını kutlarken, işletmeler hâlâ farklı ulusal kurumlar…

Yerli-Dijital Şirketler Fikri Mülkiyet Ekonomisinde Transfer Fiyatlandırmasını Nasıl Ele Almalıdır?*

Yerli-Dijital Şirketler Fikri Mülkiyet Ekonomisinde Transfer Fiyatlandırmasını Nasıl Ele Almalıdır?*

1. Giriş Çevrimiçi iş yapmak, şirketlerin normalde olduğundan çok daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlar. Ancak transfer fiyatlandırmasının karmaşıklığı, ortaya çıkan küresel düzenlemelerle ters düşmek de…

Hindistan’ın 2023 Yılı Bütçesi’nde ‘Güvene Dayalı Yönetişim’e Doğru Bir Eğilim*

Hindistan’ın 2023 Yılı Bütçesi’nde ‘Güvene Dayalı Yönetişim’e Doğru Bir Eğilim*

1. Giriş Hindistan iktidarının seçimlere gitmeden önceki son yıllık bütçesinde, Hindistan Maliye Bakanı Bayan Sitharaman, hükümetin vizyonunu şöyle ortaya koymuştu: “Hindistan’ı güçlü kamu maliyesi ve…